Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanındaki gelişmeler giderek ivme kazanmaktadır. Bu kapsamda sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gereksinim duyulan uzman ve yönetici taleplerini karşılamak amacıyla, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2009 yılında yüksek lisans (tezli ve tezsiz olmak üzere) ve 2011 yılında doktora programımız öğrenci alımına başlamıştır. 2017 – 2018 Akademik yılı güz yarıyılında Lojistik ve Tedarik zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) programı ile de eğitim vermeye başlamıştır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde açılan bu programlar ile hem teorik bilgiyi hem de sektör uygulamalarını sentezleyerek sektörün ihtiyaçlarına yönelik alanında uzmanlar ve akademisyenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Gelişmeleri her zaman yakından izlemekte olan Lojistik ve Tedarik Zinciri Lisansüstü programlarını dinamik bir yapı olarak gören anabilim dalımız, gelişen ve önem kazanan konulara ilişkin yeni seçimlik dersler koymakta, proje ve tez konularını bu alanlara yöneltmekte ve her dönem gerçekleştirdiği teknik gezilerle sektörün gereksinimlerini karşılayacak içerikte güncel bilgilerle dolu uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektedir.

Konusu itibariyle disiplinler arası çalışmayı gerektiren ve farklı bilim dallarından beslenen bu programda ders planı zorunlu temel dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu dersler mesleki derslere ilaveten ilgili iktisat, işletmecilik, hukuk ve mühendislik konularını içermekte ve mesleki İngilizce bilgisiyle ve araştırma ödevleriyle, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb etkinliklerle desteklenmektedir.  

Bu amaçları izleyen e-Lojistik Yüksek Lisans Programı tezsiz olarak yapılandırılmıştır. Bu programa katılan öğrenciler 75 AKTS kredilik dersi takiben bir Mezuniyet Projesi hazırlamakla yükümlüdürler. 

MİSYON

Ülke gerçeklerini bilen, uluslararası ticaret ve lojistikte kuram ve deneyimi birleştirebilen, kendi kendini yenileyebilen, girişimci mezunlar yetiştirmek, sektör sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve yayınlamak, yenlikleri sektöre ve öğrencilere aktarmak.

VİZYON

Öğrenim-eğitim, araştırma ve yayın konularında öncü, farklılığı olan örnek gösterilen, merak edilen, en çok tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmak.

Uzaktan Öğretim https://www.maltepe.edu.tr/muzem

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel