Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Mahalli idarelerin yapısını, mahalli idarelerin sorunları ve çözüm önerilerini incelemeyi amaçlayan Maltepe Üniversitesi Mahalli İdareler Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır.

Misyon

Yerel yönetimler, kamu yönetimi ve diğer disiplinlerden mezun öğrencilerden yerel yönetimlerin yapısını anlayan ve yeni kamu yaklaşımları ve  araştırma metotlarıyla yönetimsel sorunlar üzerine analizler yapan uzman yerel yöneticiler yetiştirmektir.

Vizyon

Mahalli idarelerin sorunları kavramak ve çözüm yolları üretmek, mahalli idarelerin kaynaklarını öğretmek, mahalli idarelerin mali ve idari yapısını kavratmaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel