Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Maltepe ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında, Özel Hukuk Anabilim Dalına bağlı olarak açılan Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, lisans eğitimini tamamlamış olan hukukçuların, seçecekleri seminer dersleri ve hazırlayacakları tez çalışmaları ile ilgi duydukları alanlarda hem teorik hem de uygulamaya yönelik tüm gelişmeleri takip ederek üst düzeyde kuramsal bilgiler kazanmalarıdır. Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına katılan hukukçuların, ilgilendikleri konuya birden fazla cepheden bakmaları teşvik edilmektedir. Bu yolla, programdan mezun olmaya hak kazanan katılımcıların, profesyonel hayatlarında da, multi-disipliner bir bakış açısına hakim, bugünün iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hukuki donanıma sahip, dinamik ve yetkin hukukçular olmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir. 
 

MİSYON

Programımızın misyonu, hukuk alanında lisans eğitimi almış katılımcıların, ilgi duydukları alanlarda hem teorik hem de uygulamaya yönelik tüm ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, bugünün iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hukukî donanıma sahip, hukukî konularda akademik metinler hazırlayabilecek kişiler olarak yetiştirilmesidir. 
 

VİZYON

Programımızın vizyonu, Türk özel hukukunun teorisi ve uygulamasına bütünüyle hakim, dinamik, multi-disipliner bir bakış açısına sahip mezunlar vermektir

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel