Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1997 yılında kurulmuş olan Psikoloji Anabilim Dalı, yıllar içinde gelişerek ve büyüyerek, psikolojinin, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi gibi çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik lisansüstü eğitim olanakları sunmaktadır. Bu programlardan "Klinik Psikoloji" ayrı bir program olarak düzenlenmiş olup, "Endüstri ve Örgüt Psikolojisi" ile "Gelişim Psikolojisi" psikoloji Anabilim Dalı altındaki opsiyonlardır.

Psikoloji, hem bütün dünyada tanınan temel bir “bilim dalı”; hem de bilim dalı içinde elde edilen bilgilerin, belirli yetenek ve becerilerle bütünleştirilerek, insan davranışlarının değiştirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik uygulamaların yapıldığı, bağımsız bir “meslek alanı”dır. Psikolojinin bu niteliği göz önünde bulundurularak, Anabilim Dalı bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmaktadır.

Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanlarında açılan tezli yüksek lisans programları,“Bilim insanı-Uygulamacı” modeline dayanmaktadır. Bu eğitim modeli, öğrencilerin hem bilgiyi üreten birer bilim insanı, hem de bu bilgiyi pratiğe dökebilen birer uygulamacı olarak yetiştirilmesi temeline dayanır. Bu modele dayanarak oluşturulmuş olan öğretim programı, bilimsel yöntemi aktaran dersleri, uygulamaya yönelik dersleri, araştırmaya dayalı bir tez çalışmasını ve stajları kapsamaktadır. Tezli yüksek lisans programları, akademik alanda kariyer yapmayı hedefleyen psikoloji mezunları için güçlü bir alt-yapı oluşturmaktadır.

MİSYON

Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir anlayışla, psikoloji yüksek lisans eğitimi vermek;

Psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında, kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakış açısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bilimsel yöntemi kullanarak, bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, bilim insanları ve uygulamacılar yetiştirmek.

VİZYON

Bilimsel yöntemi, etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir eğitim anlayışıyla, Psikoloji biliminin ve meslek alanının gelişimine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel