Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı; iletişim ve medya alanlarının kuramsal süreçlerini alanın etik, ekonomik ve düşünsel yönlerini açıklayan dersler ve projelerle yürütür. İletişim alanının bütünlüğü içinde ele alınan program, görsel – işitsel medya ürünlerinin üretim sürecine ve sonucuna etik bir yaklaşım sunar. Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarının toplumsal önemini ve bu alanlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi ve fikir sahibi olmayı ilke edinen program, alanında uzman kadrosuyla öğrencilere sosyal bilimler ve iletişim çalışmaları alanındaki gelişmeleri, yeni yaklaşım, araştırma ve bilgileri takip edebilme, eleştirel bir şekilde değerlendirebilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, “kuram”, “araştırma” ve “uygulama”yı bir bütünlük içinde değerlendirmekte olan Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı, çağdaş bir eğitim programıyla kimi durumlarda da uygulamadan kurama giden bir yol izlemeyi amaçlamaktadır. Böylece ilgili alanın temel kuramları, kavramları ve çözümleme araçlarının, uygulamayla birlikte öğrenilmesi ve pekiştirilmesi yeğlenmektedir. Bunun yanında radyo, televizyon ve sinema yüksek lisans öğrencileri için diğer anabilim dallarının lisansüstü derslerini içeren geniş bir seçmeli ders havuzu da bulunmaktadır, böylece öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alanla ilgili farklı disiplinlerin yaklaşımlarını da öğrenme imkanına sahip olacaktır.

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler. Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı Türkçe’dir.

MİSYON

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı medya çalışmalarına disiplinlerarası bir yaklaşım sunar; iletişim bilimlerine ilişkin kuramsal dersler, alanla bağlantılı sanat temelli dersler ve uygulama derslerinden oluşan dersler farklı ilgi alanlarına yönelik programlar oluşturulmasına olanak tanır.

VİZYON

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı; yeni iletişim teknolojilerinin hakim olduğu 21.yüzyılda ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim alanına yön verebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel