Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve diğer sosyal bilimler bölümlerinin mezunlarını, öğrenci adayı olarak görmektedir.  Bu programda, disiplinlerarası bir yaklaşımla, siyaset ve uluslar arası ilişkiler hakkında bütünsel bir bilgilenme amaçlanmaktadır. Bu amacı izleyen programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır.

Misyon

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, siyasal ve uluslararası ilişkiler kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan ve bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda sosyolojik çözümlemeler yapan ve sosyal sorunlara çözüm üreten uzman sosyologlar yetiştirmek.

Vizyon

Siyasal güçler, yapıları ve uluslararası örgütleri analiz etmek, toplumsal, politik, ekonomik ve uluslararası çıkarların çakıştığı ve çatıştığı alanlarda inceleme ve araştırmalar yapmak, araştırma ve tezleri konferans bildirileri, makale, kitap gibi bilimsel yayınlara dönüştürerek kamu ile paylaşmak ve bilimsel tartışmaları ileriye götürmek, teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel