Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

2018 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde kurulan  yüksek lisans programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 

Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Programı disiplinlerarası bir program olup ders planı zorunlu temel dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu dersler mesleki derslere ilaveten ilgili iktisat, işletmecilik ve hukuk konularını içermekte ve araştırma ödevleriyle, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb etkinliklerle desteklenmektedir.  

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi  Uluslararası Ticaret Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına katılan öğrenciler 75 AKTS kredilik ders ve  15 AKTS kredilik bir mezuniyet projesi hazırlamakla yükümlüdürler. 
 

MİSYON

Ülke gerçeklerini bilen, uluslararası ticarette teorik bilgi ve deneyimi birleştirebilen, kendi kendini yenileyebilen, girişimci mezunlar yetiştirmek, sektör sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve yayınlamak, yenlikleri sektöre ve öğrencilere aktarmak.
 

VİZYON

Öğrenim-eğitim, araştırma ve yayın konularında öncü, farklılığı olan örnek gösterilen, merak edilen, en çok tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel