Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, yöneylem araştırması, verimlilik yönetimi, üretim planlama, kalite yönetimi, istatistiksel süreç kontrolü, benzetim, iş ve zaman etüdü, tesis planlama, envanter yönetimi, işgücü planlama, yatırım planlama, mühendislik ekonomisi, maliyet muhasebesi, proje yönetimi, optimizasyon gibi alanlarda uzmanlaşmış, sanayinin problemlerine bilimsel yöntemlerle çözüm bulabilen, araştırma ve geliştirme odaklı, sistem modelleme ve tasarımı konusunda yetkin mezunlar vermeyi hedeflemektedir. 

Program, laboratuvar çalışmaları ile desteklenerek günün gereksinimlerine cevap verebilecek dinamik bir yapı içerisinde öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerimizin, iş hayatındaki tecrübe ve bilgilerini öğrencilere aktarması öğrencilerimiz için bir avantaj oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra sanayi iş birlikleri ile öğrencilere uzmanlıkları ile ilgili ticari problemlere bilimsel yöntemlerle çözüm getirme konusunda uygulama olanağı sağlanmaktadır. Tez ve proje konuları, mezunlarımızın çalışma hayatını yönlendirebilecek şekilde seçilmektedir. 

MİSYON

Endüstri mühendisliği alanında uzmanlığa sahip üretken, bilinçli, sosyal, etik, araştırmacı ve yeniliklere uyum sağlayabilen lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştirmek. 

Üniversite - Sanayi işbirliği doğrultusunda öğrencilerin uzmanlıkları ile ilgili endüstriyel problemlere bilimsel yöntemlerle çözüm getirmek.  

VİZYON

Alanında, dünya standartlarında uluslararası arenada rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip lisansüstü öğrenci yetiştiren önde gelen lisansüstü programları arasında yer alarak bilim, teknoloji ve ekonomiye katkıda bulunmaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel