Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Öğrenim programı, öğrencilerin bütüncü ve hümanistik felsefeye sahip, etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen ya da değişime ayak uydurabilen, yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken hemşireler olarak yetişmesini sağlayıcı özelliktedir. Bu amaçları izleyen programı, tezsiz olarak yapılandırılmıştır.

MİSYON

Birey, aile, topluma sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik bakımı sunabilen, kanıt temelli uygulamaları ilke edinen uzman hemşireler yetiştirmektir.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası sağlık alanında tercih edilen yaratıcı ve güvenli uzman hemşireleri yetiştiren bir okul olmaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel