Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

İç mimarlık, profesyonel düzeyde eğitim, deneyim ve ilgili sınavlarla kalifiye olmuş, insanoğlunun yaşam kalitesini ve verimliliğini arttırmak, sağlığını, güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak amacıyla iç mekanların niteliğini yükselten, zenginleştiren bir meslek olarak tanımlanmaktadır. (CIDA) Günümüzde yapı sektörü, bilgisayar teknolojilerinin gelişimi, küreselleşme ve sürdürülebilirlik kavramlarının öne çıkması ile hızla gelişmekte ve değişmektedir. Evrensel boyuttaki bu değişimlere bağlı olarak, iç mimarlık mesleği de ileri düzeydeki bilgiyi mimari ürüne aktaracak tasarım - uygulama becerisine gereksinim duymaktadır. 

Bu bağlamda Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin alanlarıyla ilgili bilgilerini ilerletmeleri ve bilgi ve becerilerini disiplinler arası etkileşimle iç mimarlık üretimine aktarmalarını sağlamak amacıyla tezli ve tezsiz olmak üzere iki program yürütmektedir.  Tezsiz program tasarım projesi ağırlıklıdır ve mezuniyet projesiyle tamamlanır. Tezsiz program öğrencilerin kuramsal derslerle arttırdıkları bilgi birikimlerini meslek pratiğinde etkin biçimde aktarabilmelerini ve tasarım alanında yetkin olmalarını hedefler. Kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan program; eğitimin tüm aşamalarında birey, toplum ve çevre duyarlılığının eleştirel ve özgür düşünceyle gelişmesini amaçlar ve destekler. 

Yüksek lisans hem mesleki gelişimini sürdürmek hem de akademik kariyer yapmak isteyen bireyler için önemli bir adımdır. İç mimarlık mesleği sanat, tasarım ve teknik alanların kesişimi olduğundan, öğrenci adaylarının bu alanlarda uzmanlaşma isteğine sahip olmaları, tüm meslek hayatları boyunca mesleki vizyonu sahiplenmeleri ve bu inançta olmaları beklenmektedir.  İç Mimarlık Yüksek Lisans Programına yurtiçi ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerin lisans Programları mezunları başvurabilir. 

MİSYON

İç Mimarlık alanında mesleki vizyonu sahiplenen, yaratıcı ve özgün tasarım anlayışını benimseyen, sistematik düşünce yapısı ile birlikte tasarımlarını uygulamak için gerekli teknik altyapıyla ve problem çözümleme becerisine sahip, toplumsal gereksinimlere duyarlı, çevre bilinci gelişmiş, grup çalışması yapabilen, güncel gelişmeleri takip eden, meslek insanları yetiştirerek, yüksek lisans sertifikasyonu kazandırmaktır.

VİZYON

Özgür ve eleştirel düşünce yapısına sahip; bilim, toplum ve sanat alanındaki evrensel gelişim ve değişimlere duyarlı ve özgün eğitim niteliğiyle, ulusal ve uluslar arası düzlemlerde kabul gören, öncelikli tercih edilen bir program olarak, disiplinler arası çalışmalarla iç mimarlık alanına katkı yapacak uygulama ve kuramsal çalışmaların odağı olmaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel