Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Maltepe Üniversitesi Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, The East London NHS Foundation Trust (ELFT, UK) işbirliğiyle geliştirilmiştir. Türkiye'de beden psikoterapisi alanında yüksek lisans düzeyinde ilk eğitim programıdır.

Beden Psikoterapisi (BP), bütüncül zihin-beden işleyişi kuramına dayanır. BP, beden (kendilik) farkındalığı ve bedenselleşmiş ilişki kurma tarzları aracılığıyla, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim ile sosyal uyumu arttırmak üzere geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir. Beden psikoterapisi, kendilik deneyimlerinin ayrılmaz unsurları olan bilişsel, duygusal, algısal ve fiziksel boyutlarını psikososyal bağlamı içinde ele alması bakımından sadece konuşmaya dayalı diğer terapi yöntemlerinden farklıdır. Program kapsamında öğrencilerin, psikoz (şizofreni ve bipolar bozukluk), ağır nevrozlar (kaygı/depresyon), somatoform bozukluklar, travma ve stres ile ilişkili bozukluklar gibi DSM-5'de yer alan ana tanı gruplarında, beden psikoterapisi uygulamalarının genel süreç ve unsurlarını öğrenmeleri programın hedefleri arasındadır.  Öğrenciler, BP'ni sistemli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan terapötik becerileri kuramsal temelleri ile kazanırlar.

Program öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için kuram ve uygulamaya (deneyimsel) dayalı çeşitli öğrenme ve değerlendirme yöntemlerinden yararlanır.  Öğrenme, dışsal ve içsel alan yaratılarak, beden, oyun ve hareket yoluyla oluşturulan öğrenme ortamında, ancak bireyin değerli hissettiği bir ilişki içinde olmasıyla mümkündür. Yaratılan içsel alan ve sosyal çevre yeni becerilerin öğrenilebilmesi için kişinin kendi düşüncelerini ortaya koyabildiği, bireysel gelişimi mümkün kılan öğrenme ortamını sağlar. Öğrencilere, psikomotor uygulamaları ile (beden ve hareket yoluyla) kendilerini ifade etmenin; kendileri ve diğerlerini anlamanın ve grup süreçlerini keşfetmenin çeşitli yolları uygulamalı olarak sunulur. Harekete dayalı oyunlar ile çevreyi, yaşam enerjilerini ve sosyal becerilerini aktif olarak deneyimlemeye davet edilirler. Öğrenciler, oyun, hareket ve bedenselleşmiş iletişimin değişik durumlarında kendi tutum ve davranışlarının yanı sıra oyuncu ve grup lideri olarak üstlendikleri roller üzerinde de düşünme fırsatını bulurlar.

Uluslararası İşbirlikleri:

'Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı', beden psikoterapisi alanında uluslararası öncü çalışmaları olan klinisyen ve akademisyenler ile birlikte geliştirilmiştir. Öğretim Programı, Prof. Dr. Frank Röhricht ve Doç. Dr. Özden Bademci tarafından geliştirilmiş; Prof. Dr. Amara Renate Eckert'in katkılarıyla oluşturulmuştur.
Prof. Dr. Frank Röhricht, Centre for Psychiatry, Wolfson Institute of Preventive Medicine, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London'a bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Amara Renate Eckert, Darmstadt University of Applied Sciences, Department of Social and Cultural Sciences and Social Work'ten 2017 yılında emekli olmuştur. Prof. Dr. Eckert, 2014 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) tarafından yürütülen projelere eğitim ve süpervizyon desteği vermektedir. Doç. Dr. Özden Bademci, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve SOYAÇ’ın kurucu müdürüdür.

Prof. Dr. Frank Röhricht’in, “Uluslararası Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı” hakkında bilgi verdiği konuşmasını izlemek için tıklayınız.


Programda yer alan beden odaklı dersler aşağıda listelenmiştir:

 • Beden Felsefesi
 • Deneyimsel Grup Çalışması
 • İleri Düzey Beden Psikoterapisi
 • Klinik Değerlendirme
 • Klinik Görüşme
 • Psikomotorisiteye Giriş
 • Psikoterapi Yöntemleri ve Beden Psikoterapisine Giriş


*PSİ Kodlu dersler haftada bir yapılacaktır. Bir ders süresi üç saattir (14 hafta x 3 saat). Bu dersler: güz döneminde PSİ 559 Araştırma Yöntemleri, PSİ 566 Klinik Değerlendirme, FEL 535 Beden Felsefesi; bahar döneminde PSİ 502 İleri İstatistik ve PSİ 569 Yüksek Lisans Seminer dersidir.

**PSY kodlu dersler, yoğunlaştırılmış olarak dönem içinde iki farklı zamanda (toplam 42 saat) yapılacaktır. Yoğunlaştırılmış ders döneminde PSİ kodlu dersler ile çakışma olması halinde çakışma yaşanan dersin telafisi sonraki hafta gerçekleştirilecektir.


Programın Öğretim Kadrosu:

 • Prof. Dr. Amara Renate Eckert - CV
 • Dr. Biljana Jokić - CV
 • Prof. Dr. Frank Röhricht - CV
 • Dr. Öğr. Üyesi Göklem Tekdemir - CV
 • Doç. Dr. Hanife Özlem Sertel Berk - CV
 • Prof. Dr. Herbert Grassmann - CV
 • Prof. Dr. Hedda Lausberg - CV
 • Dr. İrem Akduman Akın - CV
 • Dr. Kaan Özkan - CV
 • Dr. Münevver Başman - CV
 • Dr. Lulia Molnar - CV
 • Prof. Dr. Maurizio Stupiggia - CV
 • Nina L.R. Papadopoulos - CV
 • Doç. Dr. Serap Erdoğan Taycan- CV
 • Dr. Şebnem Yüksek Sevindik - CV
 • Doç. Dr. H. Özden Bademci - CV
 • Prof. Dr. Ulfried Geuter - CV
 • Ulrich Sollmann - CV


MİSYON

Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir anlayışla, psikoloji yüksek lisans eğitimi vermek;

Psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında, kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakış açısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bilimsel yöntemi kullanarak, bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, bilim insanları ve uygulamacılar yetiştirmek.


VİZYON

Bilimsel yöntemi, etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir eğitim anlayışıyla, Psikoloji biliminin ve meslek alanının gelişimine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel