Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde bilgisayar mühendisliği eğitimi görmek isteyenlere yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına alternatif, yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır.

Program eğitim kadrosu ve içeriği ile mezunlarının kaliteli doktora programlarından mezun olanlarla rahatlıkla rekabet edebilecek seviyede bir birikimle kariyerlerine başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Öğrencilerin programı dört senede tamamlamaları beklenmektedir. İki senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Doktora programına sadece Bilgisayar Mühendisliğinde tezli Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilebilir.

Üniversitelerde kurulan bilgisayar mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı Türkiye genelinde ve İstanbul’da hızla artmaktadır. Bu programlarda görev alacak doktoralı öğretim üyesi ihtiyacı da dikkate alındığında, doktora programımızın katkıları önemli olacaktır.   

Bilgisayar mühendisliği doktora programı 2008-2009 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Doktora programının amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

MİSYON

Bilgisayar mühendisliği alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, bilgisayar mühendisliği kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan, uygulayan, bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda araştırmalar yapan ve özgün katkılarda bulunan araştırmacılar yetiştirmek.

  • Mezunlarımızın mesleklerinde lider ve yetkin araştırmacılar olmalarına yardım edecek ilke, araç ve eğitim becerileriyle donatmak.
  • Problem çözme yeteneğine sahip, bağımsız karar verebilme özelliği olan, gelişen dünya ihtiyaçlarına uyum sağlamış araştırmacılar yetiştirmek.
  • Ülkenin temel sorunlarına çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak.

 

VİZYON

Ulusal platformda öncü kurumlar arasında yer alan, Bilgisayar Mühendisliği problemlerine evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan çözümleri üretebilen alanında önder bir araştırma ve eğitim merkezi olmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel