Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Program Hakkında

Hızla değişen dünyamızda, iletişimin yaşamın her alanında artan önemi ve teknolojik gelişmelerinin getirdiği fırsatlar dikkate alındığında Halkla İlişkiler mesleği hayata ve topluma dair tüm alanlarda etkisini önemli ölçüde hissettirmektedir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programıöğrencilere hem kavramsal hem de uygulama yanıyla iletişim ve Halkla İlişkiler alanında yetkin bir donanım sunmaktır. Uzman akademisyenler tarafından yürütülmekte olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı, yüksek lisans mezunu öğrenciler için tez dahil 4 yıllık bir süreye yayılmıştır. Doktora programı dersleri akşam verilmektedir. Program, gerekli koşulları yerine getiren farklı alanlardaki lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır. Gerekli görüldüğü takdirde bilimsel hazırlık dersi verilmektedir.

MİSYON

Program, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık çalışmalarına, disiplinlerarası, eleştirel, esnek, özgün, dönüştürücü ve yenilikçi bir nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır.

VİZYON

Program, getireceği yeni yöntem ve kuramsal yaklaşımlarla Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında öncü olmayı hedeflemektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel