Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Histoloji; canlıların dokularını inceleyen bilim dalıdır. Hücre, canlı organizmanın en küçük birimi olup canlının tüm özelliklerini taşır. Doku ise, belli fonksiyonu inşa etmek üzere bir araya gelmiş hücre topluluğudur. Vücuttaki organları meydana getiren dokuların yapıları ve farklı dokuların birbiri ile ilişkileri histolojinin konusu içine girer. Histoloji ve Embriyoloji doktora programı; modern ve güncel insan hücre, doku ve sistemlerin histolojik yapısal özelliklerini, genel ve özel gelişimsel süreçlerini vermek, kullanılan teknik analiz yöntemlerin (histokimyasal, immunokimyasal, hücre kültürü, moleküler yöntemler vb. konularda) lisansüstü öğrencilerine eğitimleri boyunca teorik ve pratik laboratuar bilgilerini vermek, yeni araştırma konularını, ders kitaplarını, süreli yayınlar vb. çalışmaları takip ederek lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak, eğitim sürecinde serbest düşünme ve sentez yapabilme motivasyonu sağlamak, Histoloji-Embriyoloji alanında kendini yenileyen, bilimsel üretim performansına sahip, ulusal ve uluslararası yayınları ve başarısını hedefleyen, tüm evrensel etik ilkelere saygılı, ekip kavramını benimsemiş, çağdaş bilim ve teknolojiyi takip eden, yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilen doktora düzeyinde bilim insanları yetiştirmektir.

MİSYON

Histoloji ve Embriyoloji alanında lisans ve lisansüstü öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, fakülteler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim programı çerçevesinde nitelikli eğitim vermek, lisans öğrencilerinin alacakları teorik ve pratik bilgileri eğitimlerinin ileriki yıllarında kullanabilmelerini olanak sağlayacak, bir hekimin klinik çalışmalara başlamadan önce, hastalıkların temel biyolojik mekanizmalarını, insan gelişimini ve gelişimsel bozuklukları anlayabilmek için bilmesi gereken kavramların verilmesini içerir. Temel amaç, Histoloji-Embriyoloji alanında katkı sağlayacak, evrensel bilim kriterlerine göre dalının gereksinimlerine uygun, bilgi, tutum ve beceriler ile donatılmış, etik değerlere önem veren örnek doktora öğrencileri yetiştirebilmektir.

VİZYON

Tüm öğrencilerin güncel bilimsel gelişimleri takip eden, kendini yetiştirebilme adına yeni bilgiye ulaşma becerisine sahip, araştırma planlanmasında yer alan ve yapan bilim insanları olmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda üniversitelerde öğretim elemanı istihdam edilmenin yanısıra, yasal kurallar çerçevesinde üremeye yardımcı tedavi laboratuarlarında (embriyoloji, androloji) ve kök hücre ve hücresel tedavi merkezlerinde görev alacak lisansüstü öğrencileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel