Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

İletişim Bilimleri Doktora Programı, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı çatısı altında 2009-2010 öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır. İletişim Bilimleri Doktora Programı disiplinlerarasılığın sosyal bilimler için vazgeçilmez olduğu savından hareketle iletişim bilimlerinin temas ettiği tüm sözlü, yazılı ve görsel çalışmaları kucaklamaktadır. Bu kapsamda program, disiplinlerarası tavrını geniş bir yelpazede sunduğu yönteme ve kurama ilişkin zorunlu dersler ile Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı ve Gazetecilik bölümleri içindeki farklı uzmanlık alanlarına odaklanan seçmeli derslerle sürdürmektedir. Öğrencilerin özellikle tez çalışmalarında farklı bilim dallarına ilişkin ihtiyaç duydukları kuramsal destek diğer bilim dallarında sunulan seçmeli derslerle de sağlanmaktadır.

Uzman akademisyenler tarafından yürütülmekte olan İletişim Bilimleri Doktora Programı, yüksek lisans mezunu öğrenciler için tez dahil 4 yıllık bir süreye yayılmıştır. Doktora programı dersleri akşam verilmektedir. Program, gerekli koşulları yerine getiren farklı alanlardaki lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır. Gerekli görüldüğü takdirde bilimsel hazırlık dersi verilmektedir. 

MİSYON

Program, iletişim çalışmalarına, disiplinlerarası, eleştirel, esnek, özgün, dönüştürücü ve yenilikçi bir nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır.  

VİZYON

Program, getireceği yeni yöntem ve kuramsal yaklaşımlarla iletişim bilimleri alanında öncü olmayı hedeflemektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel