Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde işletme eğitimi görmek isteyenlere yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına alternatif, yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır.

Bu program özellikle akademik kariyeri meslek olarak seçmiş genç araştırmacılara ve belli ölçüde uygulamadaki yönetici ve çalışanlara; bağımsız araştırma yapma, işletme problemlerini analiz etme, çözüm üretme, olguları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere, bilgilere ulaşma  için gerekli olan kuramsal ve yöntemsel  bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde hem nitelik hem de nicelik olarak uzmanlaşmış insan gücüne ihtiyaç günden güne artmaktadır. Ülkemizdeki çeşitli üniversitelerin İşletmeye yönelik doktora programları bulunmakla birlikte bu konudaki yetişmiş uzman ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte eğitim-öğretim programlarının sayısı çok yüksek değildir. Üniversitelerde sıkça açılan işletme lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı Türkiye genelinde ve İstanbul’da giderek artmaktadır. Buna paralel olarak artan bu programlarda görev alacak doktoralı öğretim elemanı ihtiyacına karşılayabilmek için Maltepe Üniversitesi seçkin eğitim kadrosu ile  İşletme Yönetimi alanında bir doktora programı açmayı uygun görmüştür. 

Öğrencilerin programı 4 senede tamamlamaları beklenmektedir. İki senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Doktora programına kabul edilmeye hak kazanan ancak yeterli işletme temeli olmayan adaylar bilimsel hazırlık programına dahil edileceklerdir.

MİSYON

İşletme Yönetimi  alanında lisans/yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, işletme yönetimi kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan,  işletmecilik  problemlerini analiz  eden, çözüm üreten, olguları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapan ve yeni sentezlere ulaşan, bilimsel bilgi üreten ve bu alanda  kuramsal ve yöntemsel düzeyde özgün katkılarda bulunan işletme yönetimi uzmanları yetiştirmek.

VİZYON

Küreselleşme bağlamında Türkiye ve Dünya’daki işletmecilik sorunlarının bulunduğu alanlarda ileri düzeydeki kuram, yöntem ve tekniklerle inceleme ve araştırmalar yapmak, araştırma bulgularını ve özgün eserleri ulusal ve uluslararası düzeyde hakemli yayınlara dönüştürerek paylaşmak, bilimsel toplantılar, konferanslar düzenleyerek  bilimsel tartışmaları ileriye götürmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel