Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimi görmek isteyenlere müfredatı ve kadrosu ile rakipsiz ve en iyi yurtdışı eğitim programlarına alternatif bir programdır.

Bir senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından en az  iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Doktora programına kabul edilmeye hak kazanan ancak yeterli Lojistik ve Tedarik Zinciri temeli olmayan adaylar bilimsel hazırlık programına dahil edileceklerdir.

Üniversitelerde kurulan Lojistik ve Tedarik Zinciri lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı Türkiye genelinde ve İstanbul’da hızla artmaktadır. Bu programlarda görev alacak doktoralı öğretim üyesi ihtiyacı da dikkate alındığında, bu alanda bir doktora programı açılmasının gerekli ve yararlı olacağı açıktır.  

Öte yandan özel sektör firmalarının çağdaş yapıya ve modern işleyiş tarzına ulaşması ileri ve derin teorik ve pratik birikime sahip yetkin kadrolara bağlıdır. Kurgulamış olduğumuz doktora programı kazandıracağı teorik formasyonun yanı sıra uygulamalara dökebileceği modelleme yeteneği ile özel sektörün çok yönlü gereksinimine uygun profilde mezunlar da verecektir.

MİSYON

Doktora programımızın iki misyonu bulunmaktadır;

  • Akademik misyonumuz olarak Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında araştırma yapabilen, araştırma ekipleri kurup yönetebilen, ürettiği bilgileri makale ile akademik dünyaya duyurabilen ve lisans ve yüksek lisans düzeyindeki derslerle öğrencilere aktarabilen, toplumu ilgilendiren lojistik ve tedarik zinciri konularında kamuoyunu aydınlatabilen bilim insanları yetiştirmektir.
  • Özel sektöre yönelik misyonumuz İngilizce’de Chief Supply Chain Officer olarak tanımlanan, Türkçe’de Tedarik Zinciri Direktörü diyebileceğimiz unvanda yöneticiler yetiştirmektir. Tedarik Zinciri Direktörlüğü hem çok disiplinli hem de disiplinler arası bir bilim dalı olan Tedarik Zinciri Tasarımı ve Yönetimi teorisine ve en iyi uygulamalara vakıf bir kadro olarak şirketlerin arz-talep ağlarının stratejisini belirleyebilecek, strateji doğrultusunda ağ  tasarımlayabilecek ve yönetebilecek  bir kadrodur.

VİZYON

Programımızın vizyonu; “Arz-Talep Ağlarının Yönetiminin Şirket yönetiminden çok daha önemli olduğunu kavrayan bir Türkiye”dir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel