Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Doktora programının öncelikli amacı; hazırlanacak doktora tezi ile birlikte Mimarlık bilim alanına yenilik getirebilme, yeni bir model oluşturma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, belirlenmiş bir alanda ortaya atılan bir hipotezi bilinen veya geliştirilen bir yöntemle kanıtlama, belgelemeyi gerçekleştirmektir.

Doktora tezi sonucunda; tezi hazırlayan kişi araştırdığı alanla ilgili derinlemesine uzmanlık kazanır, bu konuda gerek, bilimsel, gerekse üretimsel anlamda geliştirilecek yeni alanlara öncülük eder.

Doktora aynı zamanda akademik gelişimin de ön basamağını oluşturarak, akademik süreçte yapılacak çalışmaların ve akademisyenin uzmanlık alanını belirlemesinde önemli bir rol oynar.

Mimarlık Doktora Programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Öğrenciler doktora programını bu süreden önce tamamlayarak erken mezun olabilir.  

MİSYON
Çevre bozulmaları karşısında farkındalık yaratarak bilimsel araştırmalar aracılığı ile toplumsal ve fiziksel çözümler üretmek ve bu konuya duyarlı araştırmacılar yetiştirmektir.

VİZYON
Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programının vizyonu; ulusal ve uluslararası mimarlık alanı doktora eğitim platformunda öncü bir kurum olarak toplumun mimarlık bilincini geliştirmek ve mimarlık aracılığı ile yaşam kalitesinin artmasına yönelik bilimsel araştırmalara önderlik yapmak ve özgün uygulamalara zemin oluşturmaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel