Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Yüksek Öğretim Kurulunun 27 Şubat 2019 tarihli 75850160-104.01.03.01-E.17223 kararı ile Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans programının 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlaması onaylanmıştır.

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı, eğitimcilerin alan bilgilerini derinleştirmeleri ve ilgili oldukları alanlarda bilgilerini arttırarak uzmanlık alanını geliştirmek için ortam ve destek sağlama amacını benimsemektedir. Ayrıca eğitimcilerin topluma duyarlı, işbirlikçi çalışmalar yapmaları ,Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile projeler geliştirmeleri , böylece karşılaşılan sorunlarla baş etme yollarını keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

Yüksek Lisans derecesini almak için, "T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde  belirtilen koşullardan başka öğrencinin, danışmanının gerekli görebileceği lisans derslerini alması, toplam 21 kredi ve kredisiz “Yüksek Lisans Semineri” dersini tamamlaması zorunludur.

Alan mezunu olmayan yüksek lisans adaylarından iki ders bilimsel hazırlık dersi almaları talep edilebilir.  

Yüksek Lisans derecesini almak için, "T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen koşullardan başka, danışmanının gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci, en çok iki (3’er kredilik) lisans dersini alarak, danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Yüksek Lisans kredileri arasında saydırabilir. 

Misyon

Okul öncesi eğitimin temel prensiplerini benimsemiş, alanı ve toplumun ihtiyaçları arasında olumlu etkileşimi sağlayan, yaptığı araştırmalarla alana farklı bakış açıları geliştiren bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Bu alanda çalışabilmek için gerekli donanıma sahip, bilgili ve kendine güvenen eğitimciler olmalarının yanı sıra, öğrenme ve öğretme motivasyonu olan, işbirliği içinde çalışabilen, bilgilerini paylaşabilen, iletişim becerileri güçlü, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, amaçladıklarımıza ulaşabilmek için öğrencilerimize yenilikçi, çağdaş, eleştirel düşünceye imkan veren ve destekleyen, çok yönlü, bireysel farklılık ve ihtiyaçları dikkate alan bir eğitim imkanı vermektir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel