Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden bir hastalığın tanısını almış hasta ve aileleri için acıyı önleme ve ortaya çıkan semptomları hafifletmeye odaklanan, mümkün olan en iyi yaşam kalitesini destekleyen disiplinlerarası bir alandır. Palyatif bakım, hastalığın her aşamasında ve yaşam sonu bakım ile sınırlı olmayan bir süreçte acı çekmenin azaltılmasını ve semptom kontrolünün sağlanmasını amaçlamaktadır.

Tüm dünyada yaşam koşullarının değişmesi ve sağlık alanındaki gelişmeler yaşlı ve kronik hastalığı olan birey sayısında ciddi oranda artmaya neden olmuştur. Palyatif bakım üniteleri, gereksinim duyulan destek tedavinin uygulandığı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için her bireye gereken temel  hizmetlerin sunulduğu servislerdir. Bu ünitelerde istenilen hizmet kalitesine ulaşabilmek için sağlık personelinin  bu alana özel eğitim almış olması çok önemlidir. Palyatif Bakım Yüksek Lisans programlarının amacı gün geçtikçe gelişen bu alana donanımlı sağlık profesyonelleri kazandırmaktır.

Misyon

Palyatif bakım ünitelerinde ve bakım evlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen sağlık personellerine,  hasta ve hasta ailelerinin fiziksel, psikolojik ve sosyal  gereksinimleri ile ilgili daha derin bir anlayış kazandıracak eğitimi vermek.

Vizyon

Temel bakım prensiplerinin yanı sıra, olabilecek en ideal bakım konusunda öğrencileri araştırma ve pratik eğitim yapmaları için yönlendirmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel