Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde sosyoloji eğitimi görmek isteyen lisans ve yüksek lisans mezunlarına yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına alternatif, yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır.

Program eğitim kadrosu ve içeriği ile mezunlarının kaliteli doktora programlarından mezun olanlarla rahatlıkla rekabet edebilecek seviyede bir birikimle kariyerlerine başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

İstanbul’da yalnızca iki devlet üniversitesinde sosyoloji doktora programı yürütülmektedir ve bu programların kontenjanları talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle akademik kariyer yapmak isteyen sosyoloji öğrencileri başka illere ya da yurt dışı eğitim kurumlarına yönlendirilmektedir. Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı hem İstanbul’daki üçüncü bir seçenek olma hem de bu programı sunan ilk vakıf üniversitesi olma niteliklerini taşımaktadır.

MİSYON

Sosyoloji alanında lisans/yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, sosyoloji kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan, uygulayan, bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda sosyolojik araştırmalar yapan ve sosyoloji bilimine kuramsal ve yöntemsel düzeyde özgün katkılarda bulunan sosyologlar yetiştirmek.

VİZYON

Toplumsal, politik ve ekonomik çıkarların çakıştığı ve çatıştığı alanlarda ileri düzeydeki kuram, yöntem ve tekniklerle inceleme ve araştırmalar yapmak, araştırma bulgularını ve özgün eserleri ulusal ve uluslararası düzeyde hakemli yayınlara dönüştürerek paylaşmak ve bilimsel tartışmaları ileriye götürmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel