Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programının amacı, eğitim örgütlerinin yönetimi sürecine ilişkin derinlikli ve temellendirilmiş/gerekçelendirilmiş, bilimsel bir bakış açısına sahip, özgür düşünceli, araştırıcı, sorgulayan, kendisine ve dünyaya eleştirel bir gözle bakan, alanında gerekli bilgi birikimine sahip, ulusal ve uluslararası literatürü izleyerek kendisini geliştiren, çağdaş yönetim yaklaşımlarını uygulayan bilinçli bir insan, ulusuna ve tüm insanlığa yararlı bir birey yetiştirmektir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel