Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Yapı Deprem Mühendisliği yüksek lisans programı, inşaat mühendisliğinde ya da kayıt kabul şartlarına uyan diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak, alanında ve ilgili disiplinlerde yerel, ulusal ve küresel sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üreten ve yayan bilinçli yüksek lisans öğrencileri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel