Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Programın amacı; öğrencinin Klinik Embriyoloji alanında üreme ve gelişim biyolojisi, tıpta ve bilimsel araştırmalarda uygulamaları ile ilgili konularda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.

Programı bitiren öğrencilerin; “Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezlerinde bulunan Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalarının yanı sıra Klinik Embriyoloji Anabilim Dallarında kariyerlerine devam etmeleri hedeflenmiştir. “Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu ” olarak çalışabilmeleri için gerekli embriyolog sertifikası almak amacıyla ilgili eğitim merkezlerine başvurabilme hakkını kazanmış olacaklardır. Bu programda elde ettikleri bilgiler ile adaylar hücre kültürü ve kök hücre çalışmaları yapılan laboratuvarlarda çalışabileceklerdir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel