Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Psikoloji Doktora Programı, psikoloji ya da diğer disiplinlerde lisans/yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak teorik ve pratik düzeyde psikolojik sorunları çözmeye yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.

Psikoloji Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Mezunlar, ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazanacaklardır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel