Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

5 Zorunlu (İHA 500 İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri, İHA 503 İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu, İHA 504 Etik ve İnsan Hakları, İHA 505 İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri, İHA 598 Mezuniyet Projesi) ve 6 seçmeli dersten oluşan ve dersleri “sokratik metod”la (“interaktif metod”la) yürütülen bu programa devam zorunludur.

Öğrencilerden, derslerde edindikleri yeterlilikler ile kendi yaşamlarında, kamu yaşamında ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları durumlar ve sorunlar arasında bağımsız olarak bağlantı kurmaları beklenir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel