Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Uyguladığımız programın amacı ülkemizi ve kültürümüzü öbür dünya ülkeleri ve kültürleri arasında hakkı ile temsil edebilecek, özgür düşünceli, araştırıcı, sorgulayan, kendisine ve dünyaya eleştirel bir gözle bakan,  alanında gerekli bilgi birikimine sahip, ulusal ve uluslar arası literatürü izleyerek kendisini geliştiren, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulayan ve bu doğrultuda öğrencilerine örnek olan bilinçli bir insan, ulusuna ve tüm insanlığa yararlı bir birey yetiştirmektir.

 

PROGRAM HEDEFLERİ

GERÇEKLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

1. Ulusal ve uluslar arası hukuk düzenlemelerine ve mesleki etik kurallara uygun davranır.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri, ödev, uygulama çalışmaları ve seminer.

2. Bireyle profesyonel düzeyde psikolojik danışma ilişkisi kurar, sürdürür ve sonlandırır.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri ve ödevler.

3.Psikolojik danışma kuramlarını bilir, kuramların uygulama stratejilerini ve tekniklerini bireysel ve grupla yapılan uygulamalara yansıtır.

Zorunlu alan dersleri, ödev, uygulama çalışmaları, seminer.

4.Bireyi ve içinde bulunduğu sosyal bağlamı tanır; davranışların dinamiğine ilişkin temel etmenleri anlar ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sırasında bunlardan yararlanır.

Zorunlu alan dersleri, ödev ve seminerler.

5.Eğitimin önemini bilir ve bireyin eğitim alma hakkına yönelik açık olanaklardan yararlanmasına ve engelleri aşmasına destek olur.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri, psikolojik danışma uygulamaları ve ödevler.

6.Her öğrencinin kendi için en uygun eğitim programlarına yönelmesine yardımcı olur.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri, psikolojik danışma uygulamaları ve ödevler.

7.Bireylerin mesleki gelişimlerine ve mesleki olgunlukla meslek seçimine yönelik kendisine en uygun kararı almalarına yardım eder.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri, psikolojik danışma uygulamaları, ödev ve seminerler.

8.Bireylerin içinde yaşadıkları koşullara sağlıklı ve dengeli uyum sağlayabilmelerini ve psikolojik iyi oluşlarını destekler.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri ve ödevler.

9.Meslekleri tanıma, çalışma koşullarına ilişkin bilgi alma, iş arama ve iş görüşmesi becerilerini geliştirmelerine yardım eder.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri, uygulamalar ve ödevler.

10.Bireylerin kariyer gelişimi planları yapmalarına ve eyleme geçmelerine destek olur.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri, uygulamalar ve ödevler.

11.Bireylerin kendilerini tanımalarına, sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi kaynaklarını kullanmalarına, kendini yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri, uygulamalar ve ödevler.

12.Bireyi tanımaya dönük test ve test dışı teknikleri kabul görmüş ilke kurallarına uygun kullanır.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri ve ödevler.

13.Rehberlik programının etkililiğinin arttırılması için programın felsefesini anlar, değerlendirir, paylaşır ve rehberlik uygulamalarını geliştirir.

Zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri, uygulamalar ve ödevler.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel