Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Günümüz dünyasının alabildiğine çeşitlenen ilişkileri, hukukun ulusal ve uluslararası boyutta ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Toplumsal ilişkilerin keyfiliğe dayalı olarak sürdürülmesi yerine bir hukuk düzeni içinde sürdürülmesi, toplumun “kamu”ya dönüşmesinde en önemli unsurdur. 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında, gittikçe farklılaşan insan dünyasında sürekli olarak artan gereksinimleri karşılamak üzere üretilen yeni bilgiler bir dinamizm içinde öğrenenlerin dikkatine sunulmakta, bunun yanı sıra, hukuk lisans öğrenimi sırasında edinilen bilgiler pekiştirilmektedir. Teknolojinin son derece hızlı bir biçimde gelişmesi, Avrupa Birliğine uyum süreci ve etkisini bütün dünyada hissettiren küreselleşme gibi etkenler her alanda olduğu gibi, hukuk alanında da sürekli yeniliklerin ve değişikliklerin kendini göstermesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı aracılığıyla, evrensel etik ilkeler göz ardı edilmeksizin, ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi yoluna gidilmekte; öğrencilere sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan çok disiplinli bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı eleştirel ve yaratıcı düşünme gücü üst düzeyde olan, tartışmaya ve yeniliklere açık, programda edindikleri bilgileri hayata geçirebilen hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel