Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Programımızın misyonu, hukuk alanında lisans eğitimi almış katılımcıların, ilgi duydukları alanlarda hem teorik hem de uygulamaya yönelik tüm ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, bugünün iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hukukî donanıma sahip, hukukî konularda akademik metinler hazırlayabilecek kişiler olarak yetiştirilmesidir.

Programımızın vizyonu, Türk özel hukukunun teorisi ve uygulamasına bütünüyle hakim, dinamik, multi-disipliner bir bakış açısına sahip mezunlar vermektir

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel