Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Psikolojinin uzmanlaşılan alanındaki kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, psikoloji alandaki ve uzmanlaştığı alt alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakışaçısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, mesleki etik ilkelere bağlı psikologların yetişmesi için eğitim vermek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel