Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Histoloji; canlıların dokularını inceleyen bilim dalıdır. Hücre, canlı organizmanın en küçük birimi olup canlının tüm özelliklerini taşır. Doku ise, belli fonksiyonu inşa etmek üzere bir araya gelmiş hücre topluluğudur. Vücuttaki organları meydana getiren dokuların yapıları ve farklı dokuların birbiri ile ilişkileri histolojinin konusu içine girer. Histoloji ve Embriyoloji doktora programı; modern ve güncel insan hücre, doku ve sistemlerin histolojik yapısal özelliklerini, genel ve özel gelişimsel süreçlerini vermek, kullanılan teknik analiz yöntemlerin (histokimyasal, immunokimyasal, hücre kültürü, moleküler yöntemler vb. konularda) lisansüstü öğrencilerine eğitimleri boyunca teorik ve pratik laboratuar bilgilerini vermek, yeni araştırma konularını, ders kitaplarını, süreli yayınlar vb. çalışmaları takip ederek lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak, eğitim sürecinde serbest düşünme ve sentez yapabilme motivasyonu sağlamak, Histoloji-Embriyoloji alanında kendini yenileyen, bilimsel üretim performansına sahip, ulusal ve uluslararası yayınları ve başarısını hedefleyen, tüm evrensel etik ilkelere saygılı, ekip kavramını benimsemiş, çağdaş bilim ve teknolojiyi takip eden, yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilen doktora düzeyinde bilim insanları yetiştirmektir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel