Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Ülkemizde palyatif bakım uzmanlık düzeyinde sağlık sistemine henüz tam olarak entegre edilememiş olsa da, bazı eğitim ve araştırma hastanelerinde iç hastalıkları, algoloji ya da onkoloji kliniklerine bağlı olarak hizmet verilmektedir. Bu yapılanmalar yaşlı ve bakım gereksinimi olan nüfusun artışına paralel olarak hızla artış göstermektedir.

Enstitümüze bağlı olarak Palyatif Bakım Yüksek Lisans programını açmak istememizdeki gerekçe, hızla gelişmekte olan bu alana palyatif bakım konusunda donanımlı sağlık çalışanı kazandırabilmektir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel