Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

Felsefi Danışman olarak hizmet vereceği düşünülen Felsefi Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programına kaydolan mezunların aşağıdaki yetkinlikleri/yeterlilikleri kazanmaları beklenmektedir.

1. Olup bitenler arasındaki bağlantıları felsefe açısından, Sokratik yöntemle, neden-etki ilişkileri içinde görme yeterliliğini kazanabilirler.
2. Yaşama dünyasının içerdiği sorunları çözümleyebilme yeteneğini elde ederler.
3. Eleştirel ve özenli düşünmeyi bir yöntem olarak benimserler.
4. Anlama, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek üzere danışanlara yardımcı olurlar, kılavuzluk ederler.
5. İnsan sorunlarını özellikle anlam verme edimi bağlamında çözümlemede kanaat önderi durumundaki filozofların felsefi söylemlerinden yararlanırlar ve söz konusu söylemleri yaşam pratiğine uygularlar.
6. Kişinin kendisini ve başkalarını tanıyabilmesine ilişkin bilgi donanımı edinmesine kolaylaştırıcı olarak katkı sağlarlar.
7. İnsanın kendisini hem birey, hem değer yaratan kişi ve hem de yurttaş olarak algılamasına kılavuzluk ederler.
8. Danışanların birey, toplum ve dünya sorunlarına duyarlılık kazanmalarına ve dolayısıyla, sadece kendilerini merkeze almalarının sorunları görmede ve çözümlemede, çözmede yeterli olmadığını örnek olaylarla görmelerine yardımcı olurlar.
9. İnsan haklarını eylemlerinin rehberi olarak benimserler.
10. Düşünsel ortamda üretilen çözümleri sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde sunma yeteneğini kazandıkları için bu bağlamdaki yeterlilikleri danışanlarına yansıtabilirler.
11. Bilgi, beceri bağlamında kuramsal ve uygulamalı olarak elde ettikleri yeterlilikleri, danışanlarına rehberlik/kılavuzluk etmede kullanabilirler.
12. Alan bilgisine ilişkin yetkinliklerini, “etik perspektif”e dayalı olarak ve “değer bilgisi”ni dikkate alarak danışanlarıyla doğru bir iletişim kurarak yaşam pratiğine geçirebilirler; dili sözlü ve yazılı ortamda özenli bir biçimde kullanabilirler.
13. “Varolmak, yaşamak, anlamak, anlam vermek, anlatmak” arasındaki ilişkinin insan dünyası için önemini kavrayıp bu bağlamda danışanlara rehberlik/kılavuzluk edebilirler.
14. Topluma, kamu yaşamına, özetle insanlığa “insanca bir dünya” oluşturmak ve sürdürmek üzere hizmet verecek kişiler olarak yetişebilirler.
15. İnsan haklarını temel eylem ilkesi olarak içselleştirir, kişi ya da kurumların insan haklarıyla ilgili duyarlılık kazanmalarını sağlayabilirler.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel