Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1-  Genel embriyoloji ile ilgili temel kavramları tartışabiliriz.

2-  Özel embriyoloji (sistemler) hakkında genel bilgi sahibi olur.

3-  İnsan infertilitesi hakkında bilgi sahibi olur.

4-  İnfertilite tanısının nasıl konulacağını öğrenir.

5-  İnfertilite tedavisi hakkında fikir sahibi olur.

6-  Germ yapraklarının gelişimini bilir.

7-  Kadın ve erkek gental sistemlerini öğrenir.

8-  Üremeye yardımcı tedavi tekniklerini ileri derecede öğrenir.

9-  Embriyo metobolizmasını tartışabilir.

10- Klinik embriyolojide uygulanan laboratuvar tekniklerini bilir.

11- Sperm hücrelerinin değerlendirilmesi, yıkanması ve araştırılması ile ilgili teorik bilgi edinir.

12- Yardımcı üreme tekniklerinde yumurta toplanması, soyulması, kültüre edilmesi ve in vitro fertilizasyonu hakkında laboratuvar bilgisi edinir.

13- Hormonal bozukluklar hakkında bilgi edinir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel