Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. İktisadi problemlerin tespitini yapabilme becerisine sahiptir.

2. Veri toplama, yöntem kullanma ve sonuçları analiz etme becerisine sahiptir.

3. Güncel iktisadi, sosyal ve siyasal sorunlar ve olaylar arasında ilişki kurar ve çözüm getirir.

4. Edinilen teorik ve ampirik temel ile politika üretir; mevcut paradigmayı anlar.

5. İktisadi olayları çok yönlü olarak ve diğer sosyal bilimlerden istifade ederek değerlendirir.

6. İktisadi konularda gerek bağımsız olarak gerek ekip çalışmasına uygun biçimde araştırma yapar, veri toplayabilme ve iktisadi ürün üretebilme becerisini gösterir.

7. Akademik üretkenliğe ulaşır ve özgün ürün ortaya koyar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel