Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşır ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerini kullanmada üst düzeyde bir beceriye sahip olur.
 2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumu bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 3. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanı içinde yürütülen çalışmalarda karar verici olur.
 4. Uzmanlaştığı alana ilişkin görüşlerini etkili bir biçimde savunur ve geniş kitlelere ulaştırır.
 5. Alanıyla ilişkili gelişmeleri takip ederek sürekli kendini geliştirme bilincine sahip olur.
 6. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini gösterir, en az bir yabancı dili çok iyi kullanarak etkili iletişim kurar.
 7. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında ortaya çıkan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 8. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri, sektördeki uygulama alanlarına aktarır.
 9. Gündelik yaşam ile ulusal ve uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uygulamaları arasındaki ilişkiyi sorgular ve yeniden tanımlaya yönelik öneriler ortaya koyar.
 10. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın yapar, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılır, bunları düzenler.
 11. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık çalışmalarının uygulama alanlarında ortaya çıkan etik sorunlara çözüm üretir.
 12. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki yerel ve küresel etkileri tarihsel ve sosyolojik bütünlüğü içinde değerlendirir.
 13. Sosyolojik ve teknolojik gelişmeler ekseninde değişen iletişim biçimlerini değerlendirerek bu birikimi farklı alanların kullanımına açar ve toplumdaki bilgi akışını hızlandırır.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel