Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

Bu programın mezunları, 

  1. Tedarik zinciri odaklı yönetsel perspektife  sahiptir.
  2. Uluslararası Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetiminde uzmanlık seviyesinde bilgi sahibidir.
  3. Depolama ve dağıtım merkezi yönetimi, Liman ve Terminal Yönetimi, taşımacılık yönetimi konularında bilgi sahibidir
  4. Gümrük ve serbest bölgeler, sigorta ve risk yönetimi, uluslararası pazarlama, ödeme ve teslim şekilleri konularında bilgi sahibidir.  
  5. Uluslararası ticaret ve lojistiğin hukuki boyutlarını bilir.
  6. Envanter yönetimi, tedarik ve satın alma, kalite ve performans yönetimini bilir,
  7. Tehlikeli ve özel maddeler lojistiği, kentsel lojistik, afet ve insani yardım lojistiği konusunda bilgi sahibidir.
  8. Etik değerler, işçi sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması  bilincine sahiptir.
  9. Gerekli bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibidir.
  10. Veri toplama, analiz, sentez ve değerlendirme,  optimal çözümler üretme ve raporlama sistematiğine sahiptir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel