Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Kamu hukuku kavramlarını yorumlayarak ve analiz ederek kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
  2. Kamu hukuku kavramlarını karşılaştırmalı hukuktaki benzerleriyle değerlendirir.
  3. Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk içtihatlarını takip ederek aralarındaki ilişkiyi kurar.
  4. Hukuk teori ve pratiğinde karşılaşılan sorunları somut olaya özgü araştırma metotları aracılığıyla değerlendirerek somut olay adaletini gerçekleştirecek çözümleri ortaya koyabilme becerisine sahip olur.
  5. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak hukuki çözümlemeleri yazılı olarak ifade edebilme yetkinliğine sahip olur.
  6. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek ve gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade etme kabiliyeti kazanır.
  7. Pozitif hukukun kavranması ve uygulanması yanında, siyaset ve ekonomi gibi disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirir.
  8. Kamu hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin öğrenim süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri dikkate alarak bireysel sonuçlar çıkartır.
  9. Kamu hukukuna ilişkin sorunlara analitik çözümler üretebilme yeteneğini geliştirir.
  10. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine örnek olur.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel