Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilecek seviyede yetkinlik kazanır.
 2. Özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanları arasındaki bağı algılar ve ilgi kurar.
 3. Özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği bilgilerden alanındaki teori ve pratiğine ilişkin meselelerin çözümünde yararlanır.
 4. Özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, diğer disiplinlere ilişkin bilgilerle bütünleştirerek yeni çıktılar üretir.
 5. Hukuk teori ve pratiğinde karşılaşılan sorunları somut olaya özgü araştırma metotları aracılığıyla çözümler.
 6. Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 7. Özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için somut olaya özgü metotlar vasıtasıyla ve sorumluluk alarak çözüme ulaşır.
 8. Özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri vasıtasıyla değerlendirerek öğrenme sürecini tamamlar.
 9. Özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk teori ve pratiğine ilişkin değişimleri yazılı ve sözlü olarak düzgün bir biçimde aktarır.
 10. Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
 11. Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin öğrenim süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri dikkate alarak bireysel sonuçlar çıkartır.
 12. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine örnek olur.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel