Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Histoloji ve embriyoloji alanında  temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri,
 2. Temel pratik laboratuvar tekniklerini ve becerilerini uygulayabilmeleri,
 3. Işık mikroskopik doku takibi, kesit alma, görüntüleme ve analiz tekniklerini uygulayabilmeleri,
 4. Elektron mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri,
 5. Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri,
 6. İmmunohistokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri,
 7. Hücre kültürü tekniklerinin prensiplerini kavrayabilmeleri ve uygulayabilmeleri,
 8. Moleküler düzeyde laboratuvar uygulama prensiplerini kavrayabilmeleri ve uygulayabilmeleri,
 9. Kök hücre biyolojisi  ve kullanım alanlarını kavrayabilmeleri,
 10.  Yardımlı Üreme teknikleri ve Androloji Laboratuvar teknikleri kullanım alanlarını kavrayabilmeleri,
 11.  Etkili sunum hazırlama ve kendini ifade etme becerilerini kazanabilmeleri,
 12.  Ekip çalışanları ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme ve uyumlu olma tutumlarını kazanabilmeleri,
 13.  Mesleksel etik tutum ve davranışları kavrayabilmeleri,
 14.  Bilimsel ve deney hayvanı kullanımı etik değerlerini benimseyebilmeleri,
 15.  Problem çözme, analitik ve eleştirel düşünme, akıl yürütme, sentez ve değerlendirme ve eğitici eğitimi becerilerini kazanabilmeleri,
 16.  Bilimsel araştırma projesi hazırlama ve makale yazma tekniklerini kavrayabilmeleri ve uygulayabilmeleri,
 17. Sürekli öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayıp, güncel literatürü takip edebilen bilim insanı olabilmeleri hedeflenmektedir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel