Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Soyut fikirleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazanır
 2. Mimari süreçlerle ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi kazanır.
 3. Tasarım süreçlerinde, ekibin lideri olarak, alandan ve/veya ilgili alanlardan meslek insanları ile birlikte çalışır
 4. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ve değerlendirilmesine yönelik ileri araştırmalar yapar ve özgün teknikler geliştirir.
 5. Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik araştırma yapar ve bilgi üretir.
 6. Sürdürülebilir yapı ve yerleşimlerin planlama ve tasarım süreçlerinde araştırmacı ve/veya uygulamacı olarak etkin yer alır.
 7. Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularında araştırmalar yapar ve proje üretir.
 8. Bina kabuğu malzemeleri ve sistemlerinin tasarımı konusunda araştırmalar yapar ve proje üretir.
 9. Bina tasarımında, strüktür, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerini değerlendirir ve entegre edebilir.
 10. Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet konularında araştırmalar yapar.
 11. İnsan davranışlarını çözümleyerek, mekânsal bilgi üretir.
 12. Kültürel farklılıkları algılar ve çözümler
 13. Çağdaş yapı malzemelerinin üretimi ve kullanılması konusunda araştırma yapar
 14. Çevre ve mimarlık meslek alanındaki bilimsel ve akademik çalışmalarda etik değerleri gözetir
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel