Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Okul öncesi eğitim alanı çalışmalarını disiplinler arası çalışmalarla zenginleştirir.
 2. Okul öncesi eğitim alanında karşılaşılan problem durumlarına uygun çözümler üretir.
 3. Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamada etkin yöntemleri uygular.
 4. Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi alanında bilimsel dayanaklara göre çalışmalar yürütür.
 5. Çocukların yaratıcı, problem çözebilen, keşifler yapan, araştırıcı bireyler olarak yetişmeleri için ortamlar oluşturur.
 6. Çok kültürlü eğitim anlayışını benimser.
 7. Okul aile işbirliği çalışmalarını yürütür.
 8. Farklı yöntemler ve etkinliklerle aile katılımı çalışmalarını yürütür.
 9. Çocukların bireysel farklılıkları, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda programlar geliştirir.
 10. Okul öncesi eğitim programını uygulama aşamaları ve farklı yaklaşımlar açısından değerlendirir.
 11. Çocukların gelişimini değerlendirme çalışmalarını yürütür.
 12. Dijitalleşen eğitim dünyasında çocukların teknolojiyi dengeli bir şekilde ve özellikle eğitim amaçlı kullanımları için farklı yöntemler kullanır.
 13. Özel gereksinimli çocuklara eğitim etkinlikleri planlar ve uygular.
 14. Okul öncesi eğitim kurumlarını başarı ile yönetebilmek için gerekli bilgiyi edinir,bu bilgiyi uygulayarak hayata geçirebilir.
 15. Okul öncesi eğitimde kalite çalışmalarına katkıda bulunur.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel