Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Palyatif bakım hizmetlerinin felsefesi ve prensipleri bilir.
  2. Palyatif bakım kavramının tam olarak neleri kapsadığını özümser.
  3. Hastaya nasıl yardımcı olabileceğini belirleyebilir ve gerekli girişimleri planlayabilir.
  4. Etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağını, hastanın yaşam biçimi, ailesi, hastalığı ve hastalığına ait semptomlarla ilgili nasıl öykü alabileceğini öğrenir.
  5. Palyatif bakımda ailenin desteklenmesine ait amaçları, nesnel yük boyutlarını, bakım verenin yaşam kalitesi ile ilişkili faktörleri öğrenir.
  6. Ağrılı hastanın nasıl değerlendirileceğini, ağrı düzeyinin nasıl belirlenebileceğini, ağrı tedavisinin nasıl planlanacağını öğrenir.
  7. Hasta ve ailesi ile olan iletişimde uyulması gereken temel ilkeleri öğrenir.   
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel