Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Yapısı

Fen bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 1 zorunlu ders, 6 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yiaşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel