Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 1. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 1. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 1. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

BECERİLER

 1. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 1. Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 1. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem,  parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 1. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular;  bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 1. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 1. Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 1. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem,  parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 1. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 1. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 1. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 1. Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 1. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem,  parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 1. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 1. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 1. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 1. Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 1. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 1. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 1. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 1. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 1. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 1. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 


[1] YÖK sitesinden, http://www.yok.gov.tr/content/view/977 adresinden, “Karar Ekleri” 52-54: Mühendislik, Üretim ve İşleme kısmı sayfa 11’den alınmıştır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel