Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

1.    Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

3.     Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

4.     Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

BECERİLER

1.    Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

2.    Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

3.    Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem,  parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4.    Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular;  bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.    Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

4.    Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem,  parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

6.    Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1.    Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

2.    Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

3.    Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

4.    Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem,  parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1.    Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

2.    Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3.    Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

4.    Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

5.    Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

6.    Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

7.    Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

8.    Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

X

Alana Özgü Yetkinlik

1.    Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

2.    Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

3.    Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 


[1]YÖK sitesinden, http://www.yok.gov.tr/content/view/977adresinden, “Karar Ekleri” 52-54: Mühendislik, Üretim ve İşleme kısmı sayfa 11’den alınmıştır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel