Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez/Mezuniyet Projesi Süreçleri Videoları

1. Tez Savunması Öncesi Yapılması Gerekenler 

     İzlemek için tıklayınız. 

2. Tezli Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Programları Tez Yazım Süreci 

    İzlemek için tıklayınız. 

3. Mezuniyet Projesi Hazırlanması ve Teslim Süreci 

    İzlemek için tıklayınız.

4. Başarılı Olan Tezlerin Tez Teslim İşlemleri 

   İzlemek için tıklayınız. 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel