Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez/Proje İşlemleri

KALİTE STANDARTLARI GEREĞİ TÜM FORMLAR BU SAYFADAN İNDİRİLMELİDİR. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN FORMLAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR. 

ÖNEMLİ: Tüm formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. El yazısı ile doldurulan formlar, veri giriş süreçlerinde sorunlara sebep olmaktadır. Enstitü, el yazısı ile doldurulan formları kabul etmeme hakkını saklı bulundurmaktadır. Yazım hatasından kaynaklanan sorunlardan Enstitü sorumlu değildir.

A. KAYIT FORMLARI

  Doküman No Dosya Adı
  FR-068 Özel Öğrenci Başvuru Formu 
  FR-076 Kayıt Dondurma Formu
  FR-093 Enstitü Muhasebe Kayıt Formu (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır)
  FR-094 Lisansüstü Yatay Geçiş Formu
  FR-095 Tezli - Tezsiz Geçiş Formu
  FR-190 Tezsiz- Tezli Geçiş Formu
  FR-165 Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu
  FR-176 Yabancı Öğrenci Lisansüstü Başvuru Formu-1 (EN) 
  FR-177 Yabancı Öğrenci Lisansüstü Başvuru Formu-2 (TR) 

B. YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

  Doküman No Dosya Adı
  FR-096 Tez Danışmanı Atama Formu
  FR-097 Tez Danışmanı Değişiklik Formu
  FR-378 Tezlerin Yabancı Dilde Yazılması Talep Formu 
  FR-166 Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu
  FR-099 Tez Başlığı-Konusu Değişiklik Bildirim Formu
  FR-100 Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (Yüksek Lisans)
  FR-182 Tez Savunması Sınav Tutanağı (Enstitü Müdürlüğünden teslim edilmektedir) 
  FR-101 Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu
  FR-103 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu
  FR-104 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu
  FR-178 Etik ilke ve Kurallara Uyum Beyanı
  FR-105 Şekil Onay Sayfası
  FR-190 Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Formu

C. DOKTORA FORMLARI

  Doküman No Dosya Adı
  FR-096 Tez Danışmanı Atama Formu
  FR-097 Tez Danışmanı Değişiklik Formu
  FR-099 Tez Başlığı-Konusu Değişiklik Bildirim Formu
  FR-167 Yeterlik Başvuru Formu
  FR-197 Yeterlik Jürisi Bildirim Formu
  FR-173 Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu
  FR-169 Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu (Yeterlik Sınavından sonraki bir ay içinde bildirilmesi gerekir) 
  FR-174 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Önerisi Formu
  FR-378  Tezlerin Yabancı Dilde Yazılması Talep Formu 
  FR-166 Doktora Tez Önerisi Formu (Yeterlik Sınavından sonraki 6 ay içinde öneri savunması yapması gerekmektedir) 
  FR-179 Doktora Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu (Yeterlik Sınavından sonraki 6 ay içinde öneri savunması yapması gerekmektedir) 
  RP-020 Öğrenci Tez İzleme Komitesi Raporu 
  FR-181 Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu
  FR 375 Doktora ve Sanatta Yeterlik Yayın Koşulu Onay Formu 
  FR-180 Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu
  FR-187 Tez Savunması Sınav Tutanağı (Enstitü Müdürlüğünden teslim edilmektedir) 
  FR-101 Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu
  FR-178 Etik ilke ve Kurallara Uyum Beyanı
  FR-105 Şekil Onay Sayfası
  FR-103 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu

D.DERSLER

  Doküman No Dosya Adı
  FR-085 Ders Ekleme-Bırakma-Çekilme Formu
  FR-243 Lisansüstü Ders Muafiyeti Dilekçesi
  FR-183 Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi
  FR-198 Sınav Sonucu itiraz Formu
  FR-171 Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu
  FR-185 Ders İptali-Erteleme Formu
  FR-367 Yatay Geçiş, Ders Muafiyeti ve İntibak Formu

E. ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL

  Doküman No Dosya Adı
  FR-199 Araştırma İzin Dilekçesi
  FR-088 Bilgilendirilmiş Onam Formu (Araştırma izni için geçerlidir)
  YÖ-008 Etik Kurulu Yönergesi (Başvuru için dikkatle okuyunuz)
  FR-092

Etik Kurulu Başvuru Formu

10 Şubat 2022 tarihinden itibaren güncel form (FR-092) kullanılacaktır. 

F. STAJ

  Doküman No Dosya Adı
  FR-059 Staj Başvuru Formu
  FR-060 Staj Değerlendirme Formu

G. DİĞER

  Doküman No Dosya Adı
  FR-079 İkinci Nüsha Diploma Talep Formu 
  FR-186 Pasaport Harcı Muafiyeti Formu
  FR-083 Evrak Talep Formu 
  FR-220 Kurum Dışı Jüri Üyeliği Ödeme Formu
  FR-244 Tez Danışmanlığı Ödeme Formu
  FR-348 Öğrenci Nüfus Bilgileri Değişiklik Formu

H. TEZ/PROJE KILAVUZU VE TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

  Doküman No Dosya Adı
  FR 374 Tez Danışmanı Savunma Sonrası Onay Formu 
  İA-122 Tez Teslim İşlemleri İş Akışı 
  KL-009 Tez Mezuniyet Projesi Yazım Kılavuzu
    Tez Şablonu
    Tez Savunması Sonrası Tez Teslim İşlemleri
  KL-011 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Süreci
  FR-104 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu
  FR 377 Başarılı Olan Tezlerin Teslimi İçin Ek Süre Formu 
  FR 213 Tezin Açık Erişime Eklenmesinin Ertelenmesi Talebi
  FR 214 Tezin Gizlenmesi Talebi
    Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Benzerlik Programı Raporu Uygulama Esasları
  FR-366 Tez- Mezuniyet Projesi Orijinallik Raporu
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel