Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

TYYÇ/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 7. Düzey, Yüksek Lisans Eğitimi)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

1.    Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

 

2.    Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1.    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

2.    Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.    Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

2.    Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.    Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1.    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1.    Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

2.    Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

3.    Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

4.    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1.    Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

2.    Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

3.    Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


[1]TYYÇ, 7. Düzey (Yüksek Lisans) için YÖK Sitesinden:  http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=34adresinden alınmıştır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel