| Neden AÜB?
Avrupa Üniversiteler Birliği (AÜB)

Neden AÜB?

Paylaş

AÜB akran ve meslektaşlardan öğrenme ve yenilikçi uygulama anlayışını benimsemiştir. 47 ülkede 850’yi aşkın üyesiyle kurumsal liderleri ve diğer yüksek öğrenim ve araştırma konusundaki uzmanları tek bir Avrupa perspektifi altında toplamayı amaçlamaktadır. (http://www.eua.be/eua-membership-and-services/Home/join-eua.aspx)
 
Yüksek öğrenim ve araştırma uzmanlık merkezi olarak AÜB üniversitelere şu konularda destek vermektedir:
·         Avrupa bilgi toplumunun gelişiminde üniversitelerin rolünü arttıran Avrupa seviyesinde politikalar oluşturmak, 
·         Her seviyedeki kilit karar vericileri etkilemek,
·         Politikalar hakkında üyeleri bilgilendirmek,
·         Politika geliştirmenin önemini vurgulayarak üniversitelerin bilgi ve uzmanlıklarını kurumlara uygulayacakları projeler yoluyla geliştirmek,
·         Tecrübe ve uygulama aktarımıyla yönetim ve liderlik konularında gelişim sağlamak,
·         Diğer kuruluşlarla ve AÜB’nin diğer üyeleriyle işbirliği kurarak lisans ve yüksek lisans programlarını uluslararası düzeyde geliştirmek. 
 
Avrupa üniversitelerinin, Bilgi Avrupası’nın gereksinimlerini karşılayacak araştırma ve yenilik stratejileri ve politikalarını belirleyecek prensipler aşağıda açıklanmıştır.

  • Üniversiteler temel araştırmalara yer vermeli,
  • Üniversiteler araştırıcı eğitimine özel önem vermeli,
  • Üniversiteler eğitim ve araştırma arasında integral bir hat oluşturan araştırma kurumları olduğunun bilincinde olmalı,
  • Üniversiteler disipliner araştırma içinde mükemmeliyetini sürdürmeli ve disiplinler arası çalışma ortamını yaratmalı,
  • Üniversiteler sosyal ve ekonomik refah için bilgiyi yaratan, koruyan ve aktaran bilgi merkezleri olmalı,
  • Üniversiteler yenilikçi yaklaşımla bilgi transferinde etkin rol oynamalı ve

Üniversiteler diğer üniversite ve sektörlerle işbirliği ve iletişim yolları arama ve yoğunlaşmada istekli olmalıdır.